Monika-Huerkey-4-Speyer

Speyrer Dom, Fresko, Pigment auf Kalkputz, 2014