Monika-Huerkey-9-Ikone

Ikone, Kasein auf Kreidegrund, Holz, 2005